Funkcje i istota marki
Grudzień 13, 2014

Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług oraz ich wyróżnienia wśród produktów konkurencyjnych.

Strony