Cechy projektu
1.
Projekt Logo
2.
Projekty Piktogramów
3.
Projekty menu, folderów informacyjnych
Realizacja projektu
Folwark Łochów